گیلان هلث

دارویی
  • تجهیزات دارویی
  • تولیدات دارویی و امداد پزشکی
  • داروهای تنفسی ( ریه )
  • داروهای اورژانسی

کالا و خدمات قابل ارائه در بخش های نمایشگاه