گیلان هلث

تجهیزات پزشکی
 • تجهیزات بیمارستانی
 • تخت های بیمارستانی
 • تجهیزات جراحی و اورژانس
 • سونوگرافی وآندوسکوپی
 • تجهیزات پزشکی اطفال
 • کالاهای مصرفی
 • مهندسی پزشکی
 • تجهیزات چاپ 3D پزشکی
 • تجهیزات هوشمند ( ساعت و ردیاب و .. )
 • تکنولوژی و تجهیزات مدیریت بیماری ها
 • تجهیزات الکتریکی
 • اپلیکیشن های پزشکی تلفن همراه
 • مسواک های هوشمند
 • تجهیزات الکتریکی
 • تجهیزات پزشکی اطفال
 • تجهیزات جراحی و اورژانس
 • تجهیزات چشم پزشکی
 • میز جراحی
 • تجهیزات ساخت بیمارستان
 • مهندسی پزشکی

کالا و خدمات قابل ارائه در بخش های نمایشگاه